Filmvorführung 16 YEARS TILL SUMMER

  • Regisseurin Lou McLoughlan (16 YEARS TILL SUMMER) / Copyright DOK.fest - Maren Willkomm
  • Regisseurin Lou McLoughlan (16 YEARS TILL SUMMER, li.) und Moderatorin Julia Teichmann / Copyright DOK.fest - Maren Willkomm
  • Regisseurin Lou McLoughlan (16 YEARS TILL SUMMER) / Copyright DOK.fest - Maren Willkomm
  • Regisseurin Lou McLoughlan (16 YEARS TILL SUMMER) / Copyright DOK.fest - Maren Willkomm